Prawa Murphiego
mówią:

- każde urządzenie
działa dobrze w
obecności
wykwalifikowaneg
o peronelu
medycznego.

- jak coś ma
sięzepsuć to na
pewno popsuje
się w najmniej
odpowiednij
momencie

- jeśli coś działa
tak jak należy to
napewno ktoś
znajdzie  jakiś
błąd,

- nie ma rzeczy,
której nie można
popsuć - są rzeczy,
których nie da się
naprawić.

- nie da się
przewidzieć czasu
działan ia
aplikacji do póki
nie wystąpi jeden
bład.
Szuszczewicz.Pl on FB
OFERTA OFERTA
KONTAKT KONTAKT
Nie ściągaj na
siebie ognia, to
denerwuje sąsiadów
w okopie.

    Wszystkie
zamówienia
wojskowe powierza
się najtańszym
oferentom.

    Największe
zagrożenie na polu
walki stanowi oficer
z mapą.

    Pole rażenia
granatu jest zawsze
o metr większe niż
jesteś w stanie
uciec.

    Od ostrzału
nieprzyjaciela
celniejszy jest tylko
ostrzał własnej
artylerii.

    Im głupszy
dowódca, tym
trudniejsze zadania
mu powierzają.

    Części składowe
każdej konstrukcji
wysyła się osobno
do losowych
pododdziałów.